Elige los tags que mejor te definan:

Article

Un model integral per a la gestió de petjada de xarxa d'accés

Per David José Alonso, Katia Pueblas — 28 de març de 2022

La metodologia hauria de ser àgil i flexible per a així cobrir tots els processos i activitats i donar resposta a les necessitats de cada client

Fa unes setmanes vam parlar de la gestió de petjada de xarxa d'accés com una oportunitat i avantatge competitiu. En aquest article veurem quina és la metodologia a implementar en un model integral de gestió de petjada de xarxa d'accés per a garantir l'èxit del procés.

La metodologia

La metodologia utilitzada hauria de ser àgil i flexible amb la fi de cobrir els diferents processos i activitats. Aquests processos presenten tant tasques com lliurables ja definits i, al mateix temps, asseguren la integritat del procés i l'excel·lència en el lliurament.

Ens basaríem en el plec del client, i duríem a terme el seguiment i les activitats en tots els nivells del servei xDSL (Digital Service Line), FTTH (Fiber to the Home) i Veu, donant-nos suport en un model de gestió amb el qual asseguréssim un reporting i qualitat en el servei.

Aquesta última implica un esquema d'iteració entre la gestió de les incidències i l'atenció telefònica, tant als clients com als operadors, amb la finalitat d'aconseguir una millora contínua en l'activitat, els processos i els objectius del client.

Implementar eines de gestió, d'analítica avançada i d'automatització de quadres de comandament i informes, tant dinàmics com en temps real, ens permetrà aportar valor afegit al procés.

Un model basat en 8 tipus de gestió

1. Gestió de l'abast

Et recomanem gestionar l'abast del projecte, assegurant que es compleixin els requeriments inicialment identificats. Empra mecanismes clarament definits per a detectar tot el conjunt de dependències i/o sinergies.

2.  Gestió del reporting

Defineix i desenvolupa un reporting concorde a les necessitats del client.

Fer ús de solucions d'analítica avançada i reporting, quadres de comandament i business intelligence et serà de gran ajuda per a integrar de manera òptima les diverses fonts de dades, gestionar-les, analitzar-les, processar-les i visualitzar-les.

3.  Gestió de la planificació

Arribat a aquest punt, hauràs d'acompanyar en el compliment dels objectius consensuats mitjançant el seguiment de la planificació de les activitats associades als serveis.

A partir de la planificació operativa, es generarà una planificació executiva que serà seguida en els diferents comitès establerts. Qualsevol desviació que es produeixi serà reflectida, estimant l'impacte en la consecució dels objectius fixats.

A partir de la planificació de referència, es realitzarà la gestió de les possibles desviacions de la planificació, prenent les accions preventives i correctives necessàries i l'adequada validació i comunicació als agents afectats.

4.  Gestió de processos

Participa en la definició, implantació, anàlisi de fluxogrames i millora de processos dins del marc de l'activitat del servei per a assegurar la interoperabilitat amb els processos interns.

5.  Gestió de riscos

Identifica i caracteritza els riscos de cada servei, avaluant el possible impacte que puguin tenir sobre el compliment del pla de fites. Per a cada risc identificat i en funció de la seva priorització, es determinaran accions preventives i/o correctives que permetin eliminar el risc identificat o mitigar-lo, a més de prendre mesures per a evitar en la mesura del possible que es repeteixin en un futur.

6.  Gestió de performance

Avalua l'eficiència i la qualitat interna del servei (incloent tècnics propis i de tercers operadors), així com de totes les activitats associades al servei, amb l'objectiu d'identificar les millors pràctiques.

A més, et recomanem elaborar quadres de comandament operatius i executius, que seran els responsables de l'avaluació de la performance de les activitats del servei per als diferents òrgans de decisió que conformin el model de govern del servei.

7.  Gestió econòmica

Realitza un seguiment econòmic de l'activitat, tant a nivell macro (seguiment de les comandes i actes, dels SLA, identificació de desviacions i mesurament de penalitzacions) com a nivell micro, per a cadascuna de les activitats dels serveis de xDSL, FTTH i TAC Internacional.

8.  Gestió de discrepàncies i mediació

Finalment, el servei que ofereixis haurà d'aplicar al contracte i als acords entre el client i els operadors. En cas que no existeixi acord exprés, s'hauran de generar pautes per a futures preses de decisió sobre la base dels acords definits.

Serveis relacionats
TechnologyNetwork
Jordi Meya
Jordi Meya

Líder de la Unitat de Negoci Technology

Contactar
Suscríbete a "Atrévete"

"Atrévete" es la newsletter mensual para conocer las tendencias y actualidad del sector de las telecomunicaciones.