Elige los tags que mejor te definan:

Cas d'estudi

La planificació d’una ciutat intel·ligent: el cas de Cartagena

Per Enrique Sahún — 29 de novembre de 2019

Estratègia i execució d’un pla director d’smart city, de la necessitat a l’acció

L’Ajuntament de Cartagena, en col·laboració amb Nae, ha elaborat un Pla Director Smart City amb el que pretén donar coherència a les diferents iniciatives que ha anat impulsant i les que es definiran a continuació, en les que prima la cerca de l’eficiència i la innovació als serveis públics, així com la sostenibilitat econòmica i mediambiental. En l’elaboració d’aquest pla hi han participat totes les àrees de l’Ajuntament. Es va establir així des d’un inici com a condició indispensable per assegurar l’èxit del projecte.

Al plantejar un projecte d’smart city és fonamental adequar-lo a la realitat específica de cada ciutat, entenent aquells aspectes que la poden fer diferencial i així potenciar-los. Les iniciatives s’han d’adaptar a la seva mida, les seves possibilitats i els seus interessos.

El procés d’elaboració del pla director va partir de la definició de la metodologia, articulada en tres fases:

1. Anàlisi

 • Intern: comprensió del model actual i de les iniciatives en curs, incloent l’elaboració d’enquestes de diagnòstic.

 • Extern: tendències i casos d’èxit en el desenvolupament d’smart cities.

2. Estratègia

 • Integració de l’estratègia local amb l’autonòmica, nacional i europea.

 • Identificació d’iniciatives individuals a desenvolupar.

 • Revisió d’aspectes legals, maneres de prestació de serveis i models tecnològics.

3. Planificació

 • Anàlisi de l’impacte de les iniciatives, objectius i cost estimat.

 • Priorització d’accions i full de ruta 2016-2020.

Com a resultat de la fase d’anàlisi, es van definir una sèrie de línies estratègiques en les que es reflecteixen clarament les prioritats de la ciutat i aquells àmbits en les que posicionar-se com un referent, com per exemple:

 • Liderar un model replicable en ciutats costeres i destins turístics.

 • Desenvolupar la singularitat del projecte Smart: turisme de costa i patrimoni històric.

 • Fomentar l’ocupabilitat de les persones i el desenvolupament empresarial.

 • Utilitzar models de col·laboració público-privada pel finançament de les iniciatives.

Aquestes línies generals es van concretar en projectes específics o Quick-Wins (iniciatives d’alt impacte i baix cost) que es van considerar més prioritaris, destacant:

 • Desenvolupament d’un portal col·laboratiu per la gestió d’esdeveniments geolocalitzats de la ciutat.

 • Ampliar l’accessibilitat a la web de l’Ajuntament.

 • Ampliar els serveis TIC per la participació ciutadana.

 • Ampliar l’ús de les TIC pel turisme.

La resta de projectes planificats d’aquí a 2020 inclouen, entre d’altres:

 • Renovació de l’enllumenat públic amb sistemes de baix consum i quadres de comandament telecomandats.

 • Millora de l’eficiència energètica (il·luminació i climatització) en edificis i transports públics (combustible ecològic).

 • Sensorització de parcs, jardins municipals i altres elements urbans.

 • Ampliació del carril bici i el nombre d’aparcabicis.

 • Millora de la mobilitat urbana amb l’ampliació dels sistemes de control de trànsit.

 • Instal·lació d’una xarxa de panells d’informació municipal.

 • Instal·lació de punts d’informació amb possibilitat de càrrega de dispositius mòbils a la via pública.

 • Implantació de sistemes per afavorir l’accessibilitat de persones amb discapacitats a serveis públics.

 • Implantació de zones WiFi en espais públics d’interès.

Una vegada definits l’estratègia i els projectes, es va fer un pla d’acció que va incloure l’anàlisi d’esforç i despeses d’execució, la priorització d’iniciatives i un calendari d’implementació detallat.

Després de l’aprovació del pla director al ple municipal, l’Ajuntament ha començat els tràmits per adherir-se a la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) i ha començat a fer les primeres passes i a llançar les primeres licitacions, mentre en paral·lel s’estudien alternatives pel seu finançament.

 

Descarrega: Plan Director Smart City Ayuntamiento de Cartagena (PDF, 1,8 MB).

Serveis relacionats
TechnologyNetwork
Jordi Meya
Jordi Meya

Líder de la Unitat de Negoci Technology

Contactar
Suscríbete a "Atrévete"

"Atrévete" es la newsletter mensual para conocer las tendencias y actualidad del sector de las telecomunicaciones.