Elige los tags que mejor te definan:

Article

La importància dels desplegaments FTTH a Espanya

Per Alberto González, Juan Carlos Garrido — 20 de maig de 2019

En aquests últims anys la majoria de les nostres ciutats i pobles estan sofrint canvis en la seva arquitectura visual a causa dels desplegaments de fibra òptica (FTTH) per part dels diferents operadors que coexisteixen al país.

Tant és així, que segons el Consell Europeu d’FTTH, Espanya és el país europeu amb la taxa més gran de penetració, amb més d’un 44% de llars connectades. Si traduïm aquest percentatge a habitatges dotats amb fibra dins la llar, estem parlant de més de 22 milions de domicilis amb cobertura.

Algunes de les claus d’aquest èxit al nostre país són el marc normatiu espanyol en matèria de fibra, l’Agenda Digital Europea i el treball de la CNMC.

Aquests canvis en les nostres façanes es fan extensibles a l’experiència final d’usuari, en el que a connectivitat es refereix, en disposar d’una alta velocitat de connexió (telefonia fixa, Internet, TV).

Amb l’objectiu de reduir l’impacte visual, des d’Europa comencen a apostar de forma molt important per desplegaments d’operadors neutres, que cedeixin la xarxa a tercers per a la seva comercialització i evitar, així, que coexisteixin 2 o 3 xarxes d’FTTH de diferents operadors en paral·lel.

D’altra banda, els desplegaments d’FTTH s’estan imposant als de coure pel fet que suposen una reducció significativa dels costos de l’equip i manteniment, i ofereixen un augment dràstic en la qualitat del servei (QoS).

Tecnologies i topologies d’un desplegament FTTH

En funció de l’abast físic de la fibra òptica en xarxa es pot parlar de diferents tecnologies:

 • FTTN (Fiber to The Node): la xarxa en fibra òptica arriba fins a la central de l’operador, i és utilitzada amb finalitats de transport en l’àmbit regional o de llarga distància.

 • FTTC (Fiber to The Cabinet): la xarxa en fibra òptica arriba fins a l’armari de l’operador situat al carrer, pròxim al client.

 • FTTB (Fiber to The Building): la xarxa en fibra òptica arriba fins a l’edifici del client.

 • FTTH (Fiber to the Home): la xarxa en fibra òptica arriba fins a la llar/oficina del client.

Existeixen diverses topologies dins una mateixa xarxa d’FTTH en base de la seva activitat i/o funció:

 • Planta interna: emplaçament on es troba la central G-PON. Les ubicacions més habituals són centrals de TESA, locals de Correus o propis. Els elements que es troben en la planta interna són un element passiu (ODF) i un equip actiu (OLT).

 • Planta externa: es divideix en funció del nivell de divisió de la fibra:

  • Xarxa d’alimentació.

  • Xarxa de distribució.

  • Xarxa de dispersió.

 • Xarxa de client final: la instal·lació que es realitza a la llar de cada client a partir de l’escomesa instal·lada sota demanda. La instal·lació es compon d’un PTRO (roseta òptica) i una ONT.

Les claus d’un desplegament de FTTH

Un desplegament de fibra òptica compta de vuit fases:

 • Gestió d’ajuntaments
  És necessari comptar amb el beneplàcit de l’administració local per a poder procedir al desplegament en el municipi en plenes condicions de legalitat i seguretat.

 • Gestió de permisos
  Previ a realitzar esteses de cable i instal·lació d’elements passius en façana o interior, cal comptar amb el permís de les finques.

 • Zonificació
  El municipi a desplegar es divideix en diferents sectors/clústers que formaran entitats independents dins del desplegament d’un municipi.

 • Disseny de xarxa
  Una vegada es compta amb els permisos de les propietats i s’ha zonificat la petjada del municipi, es dissenya la xarxa d’alimentació i distribució (clústers).

 • Replanteig
  Totes les finques on s’incloguin elements passius en el seu interior són objecte de replanteig per a verificar una òptima instal·lació. Així mateix, en determinats desplegaments, és necessari replantejar les canalitzacions per les quals discorre el cablejat.

 • Construcció
  Les empreses constructores comencen amb les esteses de cablejat, instal·lació d’elements (caixes d’entroncament/caixes terminals) i realitzen proves sobre la xarxa construïda.

 • Inventari
  Tot el que s’ha construït en camp queda fidelment reflectit en sistemes GIS i eines pròpies de l’operador, a fi de tenir perfectament inventariada tota la xarxa.

 • Qualitat
  És imprescindible complir amb uns mínims de qualitat imposats per l’operadora. Per a això, s’ha de fer una auditoria exhaustiva de les instal·lacions realitzades.

Pròxims objectius en els desplegaments FTTH

Tot i ser el país amb més quilòmetres de fibra òptica desplegats, les diferents administracions (ajuntaments i comunitats autònomes) exigeixen contínuament al Ministeri de Foment dotar els seus municipis de banda ampla dins dels seus plans d’avanç digital. Davant aquestes sol·licituds, el Ministeri d’Economia i Empreses ha llançat el Programa d’Extensió de Banda Ampla (PEBA), on subvenciona part del desplegament de les operadores en municipis que han sol·licitat aquesta infraestructura. Una de les prioritats, en aquests moments, és dotar de banda ampla a zones rurals per a reduir la despoblació.

A la resta dels països de la UE s’estan replicant els estàndards que s’han dut a terme en els desplegaments realitzats a Espanya, per la qual cosa podem arribar a la conclusió que els desplegaments al nostre país es troben en ple creixement i són exemple de garantia i qualitat en països veïns.

Donada aquesta rellevància, des de Nae hem decidit llançar una jornada d’immersió FTTH, en col·laboració amb Agittex, per a tot aquell que estigui interessat en la matèria i vulgui conèixer tota la vida d’un projecte d’aquest tipus.

Serveis relacionats
TechnologyITNetwork
Jordi Meya
Jordi Meya

Líder de la Unitat de Negoci Technology

Contactar
Suscríbete a "Atrévete"

"Atrévete" es la newsletter mensual para conocer las tendencias y actualidad del sector de las telecomunicaciones.