Elige los tags que mejor te definan:

Cas d'estudi

Cas pràctic: la implantació de solucions a mida

Per Xavier Alba — 18 de març de 2015

Com resoldre una necessitat de millora operativa en la gestió de projectes tècnics

Quan una empresa o organització detecta una necessitat per millorar la seva operativa, requereix una solució per resoldre-la de manera eficient. En aquest cas exposarem la implantació d’una eina que ajuda a gestionar projectes tècnics. Aquests s’han de coordinar tant des de departaments centrals com regionals, i un factor clau és la gestió de fitxers actualitzats per zones i actors (vendors, enginyeries, contractes…).

Entre els requeriments que ha de cumplir l’eina destaquen els següents:

  • Reduir el temps d’actualització de la informació per optimitzar la detecció i reducció de discrepàncies, així com l’agregació de dades per l’informe d’estat del projecte.

  • Garantir la fiabilitat de la informació, en ser el repositori de referència per a tots els gestors implicats.

  • Gestionar la planificació de les fites de cada projecte per identificar fàcilment el progrés obtingut, així com els riscos i accions pendents.

  • Possibilitat de fer un seguiment econòmic dels projectes.

L’aproximació que fem a Nae per cobrir aquesta necessitat parteix d’una anàlisi de la situació actual, en què es recull el màxim d’informació (processos de negoci, principals fonts de dades, sistemes de monitorització…). Després es fa una definició de requisits, d’acord amb entrevistes amb els usuaris de l’eina (ja siguin productors o receptors de la informació), per definir de manera precisa totes les funcionalitats i restriccions que s’han de tenir en compte en el seu disseny.

En la fase següent es dissenya l’arquitectura de l’eina, el grafisme i la usabilitat. Posteriorment es desenvolupa la lògica del negoci, els mecanismes d’extracció i importació de dades i el sistema de generació d’informes. Després ve un període d’integració i proves, es torna a la fase d’anàlisi en el cas que calgui aplicar millores, i finalment s’inicia la producció i la formació a usuaris.

En aquest cas, l’eina proposada consisteix en una plataforma de programari per dissenyar, implementar i gestionar solucions de negoci basades en dades adaptada a dispositius mòbils, navegadors web i entorns Windows i Mac, contemplant beneficis com:

  • Desenvolupament a mida, escalable i flexible segons les necessitats.

  • Suport natiu per al processament massiu de fitxers, multiusuari i multidipositiu, amb suport d’especialistes tant en negoci com en programació.

  • Entorn de desenvolupament amigable, gràfic i assistit.

  • Solució oberta i que permet personalitzar el reporting ad hoc.

A Nae considerem clau per al desenvolupament, la implantació i el manteniment de les solucions disposar de la màxima experiència en l’àmbit d’actuació, garantint que s’entenen i traslladen els requisits de negoci d’una manera ràpida i eficaç.

És imprescindible que la solució cobreixi aspectes vitals per a l’usuari, que la gestió sigui adequada, que es faci un seguiment adequat de les necessitats i que l’aplicació.

Serveis relacionats
TechnologyIT
Jordi Meya
Jordi Meya

Líder de la Unitat de Negoci Technology

Contactar

Altres noticies

Nae | 22 jul. 2019
Airbus presenta el primer Operador Mòbil Virtual Segur de Llatinoamèrica

Nae ha participat en la coordinació de la implementació del pla tecnològic

Nae | 16 maig 2019
Nae col·labora en el projecte de Costa Rica per a oferir Wifi als espais públics

L’equip de Nae a Costa Rica ha col·laborat gestionant la gerència tècnica del projecte ‘Espais públics connectats’

Nae | 1 març 2019
El Port de Barcelona es prepara per al 5G amb el suport de Nae

La inversió serà de 10 milions d’euros i Nae dirigirà l’oficina tècnica

Suscríbete a "Atrévete"

"Atrévete" es la newsletter mensual para conocer las tendencias y actualidad del sector de las telecomunicaciones.